Naše služby

Kultivace hub a bakterií

Vyvíjíme fermentační technologie založené na kultivaci nižších i vyšších hub a bakterií. Podle požadavků zákazníků jsou laboratorní postupy ověřovány ve čtvrtprovozních a poloprovozních podmínkách a přizůsobeny jejich aparatuře. Součástí vývoje technologie je zvládnutí separačních technik po skončení kultivace.

Fermentační technologie jsou vyvíjeny v podmínkách submerzní a stacionární fermentace, podle typu a nároků kultivovaného mikroorganizmu. Tyto experimentální práce provádíme s ohledem na následný extrakční a purifikační proces, a to buď na produkci sekundárních metabolitů, nebo na produkci unifikované biomasy. Stacionární fermentaci vyvíjíme jak v podmínách kapalného média, tak i na přirozených substrátech.

Izolace a purifikace biologicky aktivních látek

Firma MycoTech s.r.o. je přístrojově a personálně vybavená realizovat vývojové práce spočívající v extrakci a izolaci sekundárních metabolitů z houbové a bakteriální fermentační půdy. Intracelulární metabolity extrahujeme z odseparované biomasy, extracelulární z kultivační tekutiny.

Purifikační kroky vyextrahovaných látek s použitím sloupcové chromatografie jsme schopni realizovat do čistoty substance vyšší než 99%. Izolované biologicky aktivní látky jsou opatřeny vlastním certifikátem.

Vývoj finální formulace

Formulační výzkum a vývoj je zaměřen na přípravu potravinových doplňků a prostředků pro biologickou ochranu rostlin. Aktivní složkou formulace je chemická substance nebo unifikovaná biomasa hub a bakterií.

Při vývoji biopreparátu jsou účinnou složkou buňky získané buď v podmínkách stacionární kultivace – konidie nebo spory, případně konidie nebo blastospory při použití submerzní kultivace. Podle požadavku odběratelů s ohledem na následný způsob aplikace vyvíjíme formulace práškové nebo tekuté – podle typu a specifických nároků mikroorganizmů.

Máte zájem o některou z našich služeb? Kontaktujte nás

O nás

MycoTech s.r.o. je českou biotechnologickou společností, jejímž cílem je výzkum a vývoj fermentačních technologií, a to včetně izolace a purifikace produktů a jejich následné formulace.

Firma se zabývá vývojem a realizací technologií a produktů, které jsou založeny na kultivaci hub a bakterií. Veškeré činnosti jsou zaměřeny na optimalizaci procesů v laboratorních podmínkách pro následný převod do poloprovozního a provozního měřítka. Vyvíjené technologie jsou zaváděny do výroby na aparatuře zákazníků.

Nakultivovaná mikrobiální biomasa se v dalším procesu používá pro vývoj izolačních a purifikačních postupů biologicky aktivních látek, zejména sekundárních metabolitů, využitelných ve farmacii, chemii, potravinářství a v biologické ochraně rostlin.

Firma MycoTech s.r.o. vyvíjí finální formulace produkovaných látek, kde aktivní složkou je čistá chemická substance nebo vitální unifikovaná biomasa.

Poradenství

Máme mnohaleté zkušenosti s výzkumem a vývojem technologií – fermentací, izolací a formulací.

Všechny laboratorně vyvíjené technologie ověřujeme ve čtvrtprovozním a poloprovozním měřítku. Dalším modelováním procesů podle požadavků zákazníků je umíme přizpůsobit jejich stávající výrobní aparatuře.

Máte zájem o naše poradenství? Kontaktujte nás

Spolupráce

Spolupracujeme s univerzitními pracovišti, Akademií věd ČR, v.v.i. a komerčními firmami u nás i v zahraničí.

Mimo jiné spolupracujeme s těmito subjekty:

Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Biologické centrum České Budějovice, v.v.i.
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra rostlinné výroby a agroekologie

Irel spol. s r.o.
Agra, a.s.
CBIC, a.s.

Koppert, Holandsko
Certis, USA